Sitemap

Dịch vụ

 1. Xây dựng chiến lược định vị thương hiệu phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của thương hiệu.
  Thông qua việc phân tích một cách logic và khoa học những yếu tố tự thân của thương hiệu và những cơ hội, thách thức của thị trường, chúng tôi chuyển tải tầm nhìn thương hiệu thành một tập hợp giá trị thương hiệu cùng với những mục tiêu chiến lược, kế hoạch hành động, và những tiêu chí cụ thể để đo lường sự phát triển các giá trị của thương hiệu và kết quả kinh doanh. 
  Việc xác định rõ ràng nhiệm vụ và các tiêu chí đo lường giúp tập trung tất cả những nỗ lực marketing vào các tác nhân tăng trưởng chủ yếu và kiểm tra được sự tiến bộ của thương hiệu theo thời gian.

 2. Lập kế hoạch chi tiết các hoạt động marketing theo mục tiêu của tháng/ quý/ năm; triển khai, giám sát và báo cáo cho lãnh đạo doanh nghiệp như một phòng Marketing thực thụ.

  Kế hoạch marketing chính là công cụ chuyển tải những mục tiêu, chiến lược của thương hiệu thành những hành động cụ thể. 
  Sự phối hợp của tất cả các nguồn lực trong và ngoài doanh nghiệp vào mục tiêu chính của thương hiệu là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của kế hoạch.

  Kế hoạch Marketing được xây dựng dựa trên:

  • Việc phân tích thấu đáo các yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thương hiệu bao gồm kết quả, hiệu quả của các hoạt động kinh doanh và xây dựng thương hiệu
  • Những cơ hội có thể khai thác và những vấn đề mà thương hiệu phải giải quyết
  • Những mục tiêu kinh doanh và xây dựng thương hiệu cụ thể
  • Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các hoạt động: truyền thông, quan hệ khách hàng, tung sản phẩm, điều chỉnh giá…
 3. Tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng: TVC quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, khuyến mại, trưng bày sản phẩm, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước,…

 4. Hệ thống phân phối không chỉ là công cụ đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng mà còn là kênh truyền thông và xây dựng các giá trị thương hiệu rất hữu hiệu và tiết kiệm. 
  Việc thực hiện các hoạt động truyền thông tại kênh phân phối là một trong những xu hướng mới giúp người tiêu dùng tiếp cận với thương hiệu một cách thực tế và dễ dàng nhất để tạo nên những “trải nghiệm” thương hiệu sống động. 
  Xây dựng và quản lý tốt hệ thống phân phối không những phục vụ người tiêu dùng nhanh chóng và thuận tiện nhất, mà còn góp phần tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, gia tăng lợi nhuận.

 5. Một thiết kế tốt thể hiện được quy mô, tầm mức, giá trị, thuộc tính và thông điệp của thương hiệu; hỗ trợ tích cực cho các hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Các thiết kế chuyên dụng bao gồm:

  • Hệ thống nhận diện thương hiệu: logo, website, namecard, đồng phục, bảng hiệu,…
  • Bao bì sản phẩm
  • Tài liệu, vật phẩm hỗ trợ bán hàng: tờ rơi, brochure, wobbler, poster, shelf-talker, hanger,…
  • Quầy kệ, gian hàng hội chợ, triển lãm

Tham khảo

Các nghiên cứu mới nhất về thị trường, tiêu dùng trong năm 2010

Không có thông tin