Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại

Tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng: TVC quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, khuyến mại, trưng bày sản phẩm, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước,…