Điều kiện sử dụng

ĐIỀU KIỆN

BẰNG VIỆC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NÀY, QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN VIỆC ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ HẠN CHẾ HAY GIỚI HẠN NÀO. XIN VUI LÒNG ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG MỘT CÁCH THẬN TRỌNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC SỬA ĐỔI BẤT CỨ LÚC NÀO BẰNG VIỆC CẬP NHẬT VÀO CHÍNH MỤC NÀY. QUÝ KHÁCH ĐỒNG THỜI CŨNG PHẢI TUÂN THỦ BẤT KỲ SỬA ĐỔI NÀO NÓI TRÊN, VÌ VẬY CHÚNG TÔI XIN ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH TRUY CẬP VÀO MỤC NÀY THƯỜNG XUYÊN ĐỂ KIỂM TRA CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CÓ HIỆU LỰC VÀO TỪNG THỜI ĐIỂM MÀ THEO ĐÓ QUÝ KHÁCH PHẢI TUÂN THỦ.

QUYỀN TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA THEO LUẬT ĐỊNH, CÁC THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO ĐÚNG NGUYÊN BẢN CỦA NÓ VÀ CÔNG TY CPE SẼ KHÔNG CAM KẾT HOẶC BẢO ĐẢM, CHO DÙ LÀ DƯỚI CÁC HÌNH THỨC RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, CÁC GIẢ ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI VÀ SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CPE KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC CHỨC NĂNG TRÊN TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HAY KHÔNG CÓ LỖI, HOẶC CÁC LỖI NÀY SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, HOẶC TRANG WEB NÀY HAY MÁY CHỦ CỦA TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG CÓ VI-RÚT HAY CÁC PHẦN TỬ CÓ HẠI KHÁC. CPE KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH ĐÚNG ĐẮN, CHÍNH XÁC, TIN CẬY HAY BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HAY KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN, TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY. QUÝ KHÁCH (CHỨ KHÔNG PHẢI CPE) SẼ PHẢI THANH TOÁN TOÀN BỘ CHI PHÍ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG, SỬA CHỮA, HAY ĐIỀU CHỈNH. CÁC THÔNG TIN VÀ CÁC DIỄN TẢ TRONG TRANG WEB NÀY KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI DIỄN TẢ MỘT CÁCH HOÀN CHỈNH TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN HAY CÁC LOẠI TRỪ ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ, MÀ CHỈ NHẰM MỘT MỤC ĐÍCH DUY NHẤT LÀ CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN CHUNG. ĐỂ CÓ ĐƯỢC CÁC THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CPE.

TRANG WEB NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC NỐI VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC. CPE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG CỦA CÁC TRANG WEB ĐÓ. VIỆC KẾT NỐI VỚI BẤT KỲ TRANG WEB NÀO KHÔNG ÁM CHỈ VIỆC CHẤP THUẬN HAY XÁC NHẬN CỦA AIA ĐỐI VỚI CÁC TRANG WEB HAY NỘI DUNG CỦA CÁC TRANG WEB ĐÓ.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

CPE sẽ cố gắng một cách hợp lý để có được các thông tin chính xác và cập nhật trên trang Web này; tuy nhiên các lỗi hay thiếu sót vẫn có thể xuất hiện. Trong phạm vi tối đa theo luật định, CPE không cam đoan hoặc đảm bảo về sự chính xác về nội dung của trang Web này và trong mọi trường hợp, bao gồm cả các trường hợp do sơ suất, CPE hay bất kỳ bên nào tham gia vào việc tạo ra, hoặc hình thành trang Web này sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, gián tiếp, do quan hệ nhân quả hay do bị phạt do việc sử dụng, hay không thể sử dụng các tài liệu hay thông tin trên trang Web này, ngay cả trong trường hợp CPE hay bất kỳ đại diện được ủy quyền nào của CPE đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, toàn bộ trách nhiệm của CPE đối với các thiệt hại, tổn thất hay các khiếu kiện của quý khách sẽ không vượt quá số tiền mà quí khách đã trả cho việc truy cập vào trang Web này, nếu có.

CPE sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không có nghĩa vụ thanh toán đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các dạng vi-rút có thể tấn công các thiết bị vi tính hay các tài sản khác của quý khách do hậu quả của việc truy cập, sử dụng, hay lướt qua trang Web này hay việc tải xuống các tài liệu, dữ liệu, đoạn văn, các hình ảnh, phim, hay âm thanh từ trang Web này.

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Trang Web này thuộc sở hữu và được vận hành bởi CPE. Trừ trường hợp được CPE cho phép cụ thể, không ai được phép sao chụp, tái chế, xuất bản lại, tải lên, gửi đi, chuyển hay phân phát bất cứ tài liệu nào từ trang Web này hay bất cứ trang Web nào thuộc sở hữu, vận hành, cho phép hay kiểm soát bởi CPE. Quý khách có thể tải xuống các tài liệu được thể hiện trên trang Web này để tự sử dụng cho cá nhân của quý khách, với điều kiện quí khách giữ lại các thông báo về bản quyền hay quyền sở hữu trên các tài liệu đó. Quý khách không được phép phân phát, sửa chữa, chuyển, sử dụng lại, chuyển lại, hay sử dụng các nội dung trên trang Web này, bao gồm các đoạn văn, hình ảnh, âm thanh hay phim cho các mục đích thương mại hay công cộng nếu không nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản của CPE.

CPE không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc đảm bảo nào về việc sử dụng các tài liệu trên trang Web này của quý khách sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba.

CÁC CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT

Trừ khi được nêu rõ trên trang Web này, CPE không cam kết rằng các tài liệu trên trang Web này là thích hợp và có thể dùng được ở bất cứ đâu. Việc quý khách truy cập trang Web này sẽ được xem là do quyết định của riêng quý khách và do đó quý khách sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của pháp luật tại địa phương của mình.

QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI THÔNG TIN

Mọi thông tin, nếu không phải là dữ liệu hay thông tin cá nhân, mà quý khách chuyển đến CPE qua trang Web này bằng thư điện tử hay bằng cách khác, bao gồm các dữ liệu, câu hỏi, góp ý, hay đề nghị sẽ được coi như là các thông tin không bí mật và không độc quyền và sẽ trở thành tài sản của CPE. Các thông tin này, trừ các dữ liệu hoặc thông tin cá nhân, có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tái sử dụng, cung cấp, tiết lộ, chuyển thể, xuất bản, phát thanh, hay gửi đi. CPE được tự do sử dụng các ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay công nghệ có trong các giao dịch của quý khách gửi cho CPE qua trang Web này hay bằng bất cứ hình thức nào khác cho bất cứ mục đích nào bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển và tiếp thị các sản phẩm có sử dụng các thông tin đó.

NHÃN HIỆU HÀNG HÓA VÀ BẢN QUYỀN

Tất cả nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng là tài sản thuộc sở hữu của CPE. Không có bất kỳ quy định hoặc thông tin nào tại trang Web này sẽ được hiểu như là việc cấp bất kỳ giấy phép hay quyền nào dưới hình thức ngầm định hoặc phủ nhận hoặc dưới bất cứ hình thức nào khác để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc nội dung nào có trên trang Web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của CPE. Quý khách không được phép sử dụng các nhãn hiệu hàng hóa hay bất kỳ nội dung nào khác có trên trang Web này, trừ việc sử dụng đã được cho phép một cách rõ ràng tại trang Web này.

Các hình ảnh trên trang Web này là tài sản của CPE, hoặc chỉ được phép sử dụng theo chấp thuận của CPE. Quý khách hoặc bất kỳ cá nhân/tổ chức nào thừa ủy quyền của quý khách không được phép sử dụng các hình ảnh có trên trang Web này trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của CPE. Bất kỳ việc sử dụng hình ảnh trái phép nào đều có thể dẫn đến vi phạm pháp luật về bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, luật xuất bản và các quy định sử dụng thông tin.

GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Quý khách thừa nhận rằng bất kỳ phần mềm nào mình có hoặc được cung cấp trên trang Web này đều có thể có các công nghệ được quản lý chặt chẽ theo các quy định của pháp luật về quản lý xuất khẩu và các qui định khác của Hoa Kỳ và các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác. Quý khách theo đây đồng ý rằng quý khách sẽ không chuyển nhượng hoặc xuất khẩu phần mềm vi phạm các qui định và pháp luật về xuất khẩu đó. CPE không cho phép tải xuống hay xuất khẩu các phần mềm hay dữ liệu kỹ thuật từ trang Web này tới bất kỳ vùng lãnh thổ bị cấm theo các quy định pháp luật xuất khẩu có liên quan.

CẢNH BÁO VỀ AN NINH

CPE rất xem trọng các vấn đề liên quan đến an ninh và bảo mật cho người sử dụng. Do việc thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng luôn tiềm ẩn các rủi ro, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra đó. Nhằm mục đích bảo vệ sự riêng tư của quý khách, trang Web này đã được bảo vệ bằng công cụ bảo mật hiện đại đòi hỏi phải sử dụng thông qua Microsoft Internet Explorer phiên bản 6.0 hoặc phiên bản cao hơn.

CÁC MÂU THUẪN VỀ TỪ NGỮ

Nếu có sự khó hiểu hoặc mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, các từ ngữ trong phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.