Xây dựng và quản lý hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối không chỉ là công cụ đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng mà còn là kênh truyền thông và xây dựng các giá trị thương hiệu rất hữu hiệu và tiết kiệm. 
Việc thực hiện các hoạt động truyền thông tại kênh phân phối là một trong những xu hướng mới giúp người tiêu dùng tiếp cận với thương hiệu một cách thực tế và dễ dàng nhất để tạo nên những “trải nghiệm” thương hiệu sống động. 
Xây dựng và quản lý tốt hệ thống phân phối không những phục vụ người tiêu dùng nhanh chóng và thuận tiện nhất, mà còn góp phần tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, gia tăng lợi nhuận.