Thiết kế chuyên dụng

Một thiết kế tốt thể hiện được quy mô, tầm mức, giá trị, thuộc tính và thông điệp của thương hiệu; hỗ trợ tích cực cho các hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Các thiết kế chuyên dụng bao gồm:

  • Hệ thống nhận diện thương hiệu: logo, website, namecard, đồng phục, bảng hiệu,…
  • Bao bì sản phẩm
  • Tài liệu, vật phẩm hỗ trợ bán hàng: tờ rơi, brochure, wobbler, poster, shelf-talker, hanger,…
  • Quầy kệ, gian hàng hội chợ, triển lãm